Voorwaarden &&& Bank

Acceptatie van Arbeidsmarktscan als toetsinkomen
Ja
Inkomsten uit vermogen meenemen in inkomenstoets
Ja
Meerdere inkomens uit arbeid mogelijk
Ja
Minder dan 3 kalenderjaren inkomen bij flexwerkers
Ja
Minder dan 3 kalenderjaren inkomen bij zelfstandigen
Ja
Meer dan 2 aanvragers
Nee
Aanvragers zijn familie is toegestaan
Onbekend
Apart acceptatiebeleid voor senioren
Ja
Acceptatie van Arbeidsmarktscan als toetsinkomen
Ja
Inkomsten uit vermogen meenemen in inkomenstoets
Ja
Meerdere inkomens uit arbeid mogelijk
Ja
Minder dan 3 kalenderjaren inkomen bij flexwerkers
Ja
Minder dan 3 kalenderjaren inkomen bij zelfstandigen
Ja
Meer dan 2 aanvragers
Nee
Aanvragers zijn familie is toegestaan
Onbekend
Apart acceptatiebeleid voor senioren
Ja
Acceptatie van Arbeidsmarktscan als toetsinkomen
Ja
Inkomsten uit vermogen meenemen in inkomenstoets
Ja
Meerdere inkomens uit arbeid mogelijk
Ja
Minder dan 3 kalenderjaren inkomen bij flexwerkers
Ja
Minder dan 3 kalenderjaren inkomen bij zelfstandigen
Ja
Meer dan 2 aanvragers
Nee
Aanvragers zijn familie is toegestaan
Onbekend
Apart acceptatiebeleid voor senioren
Ja
Acceptatie van Arbeidsmarktscan als toetsinkomen
Ja
Inkomsten uit vermogen meenemen in inkomenstoets
Ja
Meerdere inkomens uit arbeid mogelijk
Ja
Minder dan 3 kalenderjaren inkomen bij flexwerkers
Ja
Minder dan 3 kalenderjaren inkomen bij zelfstandigen
Ja
Meer dan 2 aanvragers
Nee
Aanvragers zijn familie is toegestaan
Onbekend
Apart acceptatiebeleid voor senioren
Ja
Acceptatie van Arbeidsmarktscan als toetsinkomen
Ja
Inkomsten uit vermogen meenemen in inkomenstoets
Ja
Meerdere inkomens uit arbeid mogelijk
Ja
Minder dan 3 kalenderjaren inkomen bij flexwerkers
Ja
Minder dan 3 kalenderjaren inkomen bij zelfstandigen
Ja
Meer dan 2 aanvragers
Nee
Aanvragers zijn familie is toegestaan
Onbekend
Apart acceptatiebeleid voor senioren
Ja
Acceptatie van Arbeidsmarktscan als toetsinkomen
Ja
Inkomsten uit vermogen meenemen in inkomenstoets
Ja
Meerdere inkomens uit arbeid mogelijk
Ja
Minder dan 3 kalenderjaren inkomen bij flexwerkers
Ja
Minder dan 3 kalenderjaren inkomen bij zelfstandigen
Ja
Meer dan 2 aanvragers
Nee
Aanvragers zijn familie is toegestaan
Onbekend
Apart acceptatiebeleid voor senioren
Ja
Acceptatie van Arbeidsmarktscan als toetsinkomen
Ja
Inkomsten uit vermogen meenemen in inkomenstoets
Ja
Meerdere inkomens uit arbeid mogelijk
Ja
Minder dan 3 kalenderjaren inkomen bij flexwerkers
Ja
Minder dan 3 kalenderjaren inkomen bij zelfstandigen
Ja
Meer dan 2 aanvragers
Nee
Aanvragers zijn familie is toegestaan
Onbekend
Apart acceptatiebeleid voor senioren
Ja
Inkomensbepaling loondienst toegestaan
Ja
Meenemen toekomstige inkomensstijging
Ja
Meenemen inkomen uit toekomstig dienstverband
Onbekend
Meenemen huidige inkomen bij intentieverklaring voor bepaalde tijd
Nee
Bepaling flexinkomen gemiddelde laatste 3 jaar, max laatste jaar
Ja
Bepaling toetsinkomen bij uitzendwerk gemiddelde laatste 3 jaar, max laatste jaar
Ja
Perspectief verklaring toegestaan
Ja
Buitenlandse werkgever toegestaan
Op voorwaarde
Inkomen uit keuzebudget/IKB toegestaan  
Inkomen uit bonus (bedrijfsresultaten) toegestaan
Ja
Inkomen uit bonus (persoonsgebonden) toegestaan
Ja
Over de laatste hoeveel maanden moet persoonsgebonden provisie berekend worden
12 maanden
Over de laatste hoeveel maanden moet ORT/ploegentoeslag berekend worden
12 maanden
Over de laatste hoeveel maanden moet structureel overwerk berekend worden
12 maanden
Maximale aantal werkuren in een week
48 uur
Inkomen uit PGB
Ja
Soms
Inkomen uit Wajong
Ja
Inkomen uit WAO
Ja
Inkomen uit WAZ
Nee
Inkomen uit WGA
Nee
Inkomen uit IVA
Ja
Inkomsten uit verhuur meenemen in inkomenstoets
Ja
Inkomsten uit (toekomstige) lijfrente meenemen in inkomenstoets
Ja
Binnen hoeveel maanden tot AOW leeftijd moet rekening gehouden worden met pensioeninkomen
120 maanden
Inkomen uit AIOS is toegestaan
Ja
Inkomen uit ANIOS is toegestaan
Ja
FINANCIËLE VERPLICHTINGEN
Leen/schenkingsconstructies toegestaan zonder toetsing
Ja
indien terugschenking
Leen/schenkingsconstructies toetsen op werkelijke last
Ja
Toetsing persoonlijke lening/aflopend krediet o.b.v. werkelijke last  
Toetsing persoonlijke lening/aflopend krediet o.b.v. van 2% oorspronkelijke kredietsom  
Toetsing doorlopend krediet o.b.v. werkelijke last
Nee
Toetsing doorlopend krediet o.b.v. 2% kredietlimiet
Ja
Toetsing operational autolease o.b.v. werkelijke last
Ja
Toetsing operational autolease o.b.v. 2% kredietlimiet
Nee
Toetsing voor aflossing restschuld o.b.v. werkelijke last
Ja
Toetsing voor aflossing restschuld o.b.v. 2% kredietlimiet
Nee
RN of RH codering toegestaan
Ja
HY-codering acceptabel bij aantoonbaar finale kwijtschelding door NHG
Ja
Herstelde A of A1 codering toegestaan
Ja
ONDERNEMER
Bepaling zelfstandig inkomen via rekenmeester
Nee
Bepaling zelfstandig inkomen via geldverstrekker
Ja
Bepaling zelfstandig inkomen via VIIZ
Nee
Indien zelfstandig inkomen niet wordt meegenomen dan moeten cijfers beoordeeld worden door geldverstrekker
Onbekend
Indien zelfstandig inkomen niet wordt meegenomen dan moeten cijfers beoordeeld worden door rekenmeester
Onbekend
1-2-3 regeling is toegestaan
Nee
Meer dan 2 BV's zijn toegestaan
Ja
Maximale lening LTV indien zelfstandige
100,00%
< 3 jaar zelfstandig is toegestaan
Onbekend
Korte dan 1 jaar zelfstandige is toegestaan
Onbekend
Aantonen zelfstandige cijfers indien in bezit van percentage aandelen
20,00%
Vanaf welke maand moeten tussentijdse cijfers aangeleverd worden
Juli
Vanaf welke maand moeten definitieve cijfers van het vorige jaar aanleveren worden
Juli